KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

Inne

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przewidujący obniżkę od 1 stycznia 2017 r. podatku CIT płaconego przez małych przedsiębiorców. Rozwiązanie to stanowi spełnienie obietnicy złożonej przez premier Beatę Szydło w exposé.

To jest rozwiązanie, które ma dać możliwość małym przedsiębiorcom rozwijania się, budowania kapitału swoich firm, budowania pozycji swoich firm i wreszcie – wypełnienie tej zasady, którą przyjęliśmy w naszym programie gospodarczym, mówiącej o tym, że małe firmy mają stawać się średnimi, średnie – dużymi, a te duże mają mieć szansę konkurowania z największymi na rynkach światowych – zaznaczyła premier.

Szefowa rządu poinformowała, że projekt zostanie w najbliższym czasie skierowany pod obrady Sejmu. Mam nadzieję, że Sejm szybko ten projekt przyjmie tak, ażeby mógł zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. – powiedziała Beata Szydło.

Zgodnie z nowymi regulacjami, niższa stawka podatku CIT obejmie tzw. małych podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży brutto (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych 1,2 mln euro. Rozwiązanie to będzie również dotyczyć podatników rozpoczynających działalność (przez rok).

Szacuje się, że z obniżonej 15-procentowej stawki podatku dochodowego od osób prawnych będzie mogło skorzystać ok. 90 proc. podatników CIT, czyli blisko 400 tys. firm.

Źródło: KPRM