KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

Urlop ojcowski od 2016r.
28 października 2015
Świadczenia rodzinne

Dnia 2 stycznia 2016r. wejdzie w życie nowelizacja Ustawy Kodeks pracy wprowadzona ustawą z dnia 24 lipca 2015r. (dalej: Ustawa). Nowelizacja ta poza szeregiem innych zmian wprowadza zmiany korzystne dla pracowników – ojców. Urlop ojcowski jest to urlop, niezależny od uprawnień macierzyńskich matki dziecka, udzielany ojcu dziecka po urodzeniu lub przysposobieniu dziecka. Zgodnie z obowiązującym […]

Świadczenie rodzicielskie czyli nowe „becikowe”
13 sierpnia 2015
Świadczenia rodzinne

5 Sierpnia 2015r. zakończył się proces legislacyjny Ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Ostatniego dnia swojej kadencji Prezydent Bronisław Komorowski podpisał Ustawę, która po blisko pięciomiesięcznym vacatio legis wejdzie w życie 1 stycznia 2016r. Dla kogo nowe świadczenie? Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które dotychczas nie mogły skorzystać z zasiłku […]