KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

Inne

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda skierował w poniedziałek do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej: projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekty te stanowią realizację zobowiązań Prezydenta RP podjętych podczas kampanii wyborczej. Zasadniczą propozycją zawartą w […]

Ubezpieczenia społeczne

W dniu dzisiejszym została opublikowana Ustawa z dnia 25 września 2015r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (dalej: Ustawa). Poselski projekt Ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy (to nie błąd, taką nazwę nosił projekt zmieniający projekt poprzedniej, wtedy jeszcze nieopublikowanej Ustawy) o świadczeniach pieniężnych z […]

Kto może zostać małym podatnikiem w 2016 roku?
2 listopada 2015
Podatek dochodowy od osób fizycznych

Małym podatnikiem w 2016 roku będzie mógł być podatnik, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczy w 2015 roku kwoty 1.200.000 euro. Przy czym powyższą kwotę euro należy przeliczyć na złote według średniego kursu NBP po kursie z dnia 1 października 2015 roku, w zaokrągleniu do 1.000 zł. Kurs euro w dniu […]

Urlop ojcowski od 2016r.
28 października 2015
Świadczenia rodzinne

Dnia 2 stycznia 2016r. wejdzie w życie nowelizacja Ustawy Kodeks pracy wprowadzona ustawą z dnia 24 lipca 2015r. (dalej: Ustawa). Nowelizacja ta poza szeregiem innych zmian wprowadza zmiany korzystne dla pracowników – ojców. Urlop ojcowski jest to urlop, niezależny od uprawnień macierzyńskich matki dziecka, udzielany ojcu dziecka po urodzeniu lub przysposobieniu dziecka. Zgodnie z obowiązującym […]